Κάθε χρονιά στην «μελωδία» κάνουμε 4 (τέσσερις) γιορτές .

Οι 3 (τρεις) από αυτές γίνονται στο σχολείο μας , χωρίς την παρουσία των γονέων, κι είναι :

  1. Για την 28η Οκτωβρίου
  2. Για τα Χριστούγεννα και
  3. Για την 25η Μαρτίου

Η τελευταία γίνεται το καλοκαίρι (Ιούνιο) σε θέατρο όπου έρχονται τόσο οι γονείς όσο και συγγενείς για να παρουσιάσουνε τόσο τα παιδιά όσο και το σχολείο την πρόοδο όλης της χρονιάς.

Για όλα τα παραπάνω ενημερώνεστε για την ημερομηνία και την ώρα  διεξαγωγής τους.

Εκδηλώσεις – γιορτές