Δείτε τα Τμήματα του Παιδικού Σταθμού Μελωδία

tmimata

Τα τμήματα χωρίζονται βάση χρονολογίας γέννησης καθώς αυτό το σύστημα ισχύει και στο μεγάλο σχολείο (νήπιο και δημοτικό).

Α) το βρεφικό μας τμήμα έχει παιδιά από 1 έως 2 ετών

Β) το μεταβρεφικό μας έχει παιδιά από 2 έως 3 ετών και

Γ) το προ-προνηπιακό μαζί με το προνηπιακό έχει παιδιά από 3 και 4 ετών.